Danspace Project

utfört pågående Som en del av Danspace Projects plattform 2015: dansare, byggnader och människor på gatorna, inkarnationer består av en serie etudes om dans med vetenskap. Baserat på Emily Coates samarbete med partikelfysiker Sarah Demers rör sig stycket mellan föreläsning och prestanda, sammanflätning av olika källor, från Balanchines Apollo och postmodernistiska dansestetik till Sir Isaac Newtons svårfångade kropp och Higgs bosons genombrottsupptäckt.

stycket belyser humoristiska luckor och överraskande insikter när varje disciplin kämpar för att föreställa sig den andra. De stunder där den tvärvetenskapliga dialogen av nödvändighet måste bryta ner ger också några av de mest effektiva poetikerna. Lekfulla och seriösa, inkarnationer firar fysik och dans som lika partner i vår djupa ansträngning att förstå vår existens.

fysiker kan förklara fyra procent av universum. Nittiosex procent är fortfarande okända. Inkarnationer dröjer sig kvar på både det kända och det okända, och returnerar kunskap till mänsklig form—gjutning, i huvudsak, som får spela Gud.

föreställningen torsdagen den 16 mars kommer att följas av en diskussion modererad av Douglas Crimp.

artister: Emily Coates, Sarah Demers, Lacina Coulibaly, ir Jacobne Hultman, Jon Kinzel, Will Orzo; speciellt utseende av Yvonne Rainer
belysning av: Carol Mullins
Musik regi av: Will Orzo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.