Behandlingsförseningar för många som behöver Denna operation?

torsdag, Augusti. 14, 2014 (HealthDay News) – ungefär en av fem patienter med gallblåsans smärta har inte akutoperation när de först behöver det, finner en ny studie.

de flesta patienter som behöver akut gallblåsoperation identifieras lätt, men vissa presenterar mer av en utmaning, noterade forskarna.

forskarna analyserade data från mer än 3000 patienter med buksmärta som gick till akutavdelningen vid Mayo Clinic i Rochester, Minn., och genomgick gallblåsoperation inom 30 dagar.

av dessa patienter hade mer än 1600 akut gallblåsoperation och cirka 1500 skickades hem och fick höra att boka kirurgi vid ett senare tillfälle. Av de som skickades hem återvände 20 procent till ER inom en månad och hade akut gallblåsoperation. Och 55 procent av den gruppen var tillbaka för akutoperation inom en vecka efter deras första ER-besök, visade resultaten.

yngre människor utan några andra hälsoproblem och äldre människor med andra hälsoproblem var mer benägna än människor i 40-och 50-talet att återvända till akutoperation inom en månad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.