5 Saker att veta om Emdogain / Vero implantat & Periodontics

Emdogain är en gel som appliceras på utsatta rotytor under periodontal kirurgi. Emdogain behandlar framgångsrikt intrabonydefekter orsakade av måttlig eller svår periodontit genom att hjälpa till med regenerering av de strukturer som är ansvariga för förankring av tänderna.

Vad är parodontit?

periodontit är en sjukdom i tandköttet som orsakas av bakterier. Denna kroniska inflammatoriska sjukdom bryter ner periodontium, som är ansvarig för att stödja tänderna. Om den lämnas obehandlad är tandförlust sannolikt.

behandling för periodontit kan innefatta kirurgi. Det finns flera kirurgiska tekniker som används för att regenerera periodontala vävnader. Dessa tekniker inkluderar bentransplantation (BG), guidad vävnadsregenerering (GTR) och användning av ett emaljmatrisderivat (EMD), som Emdogain.

Vad är emdogain bisexuell?

Emdogain är en biologisk produkt som består av en unik grupp proteiner som finns i att utveckla tänder. När den används för behandling av periodontit, regenererar denna innovativa gel säkert och effektivt periodontiums hårda och mjuka vävnader utan behov av en andra kirurgisk plats. Periodontium innefattar periodontalt ligament (PDL), alveolärt ben, gingiva och cementum.

under periodontal kirurgi kan Emdogain appliceras topiskt på rotytor som exponeras. Detta emaljmatrisderivat är mycket effektivt för att hjälpa till att stabilisera tänderna genom att hjälpa till att regenerera de strukturer som är ansvariga för att förankra tänderna. Således förbättrar de övergripande resultaten av periodontal kirurgi.

hur länge har Emdogain har använts för Periodontal regenerering?

Emdogain introducerades för användning vid periodontal regenerering 1996. Sedan dess har det använts för att behandla miljontals patienter med periodontit över hela världen. Emdogain är fortfarande den ledande produkten för användning vid periodontal regenerering. Hundratals kliniska publikationer visar Emdogains förmåga att ge förutsägbara resultat (vissa publikationer representerar resultat som uppnåtts från procedurer som utförts 10 år tidigare).

vilka är fördelarna med emdogain bisexuell?

Emdogain tillåter patienten att bevara sitt leende; därmed återställa patientens självförtroende. Dessutom upplever patienter som genomgår periodontal kirurgi med Emdogain mindre obehag än patienter som får BG-eller GTR-behandlingar. Dessutom säger kliniker att denna produkt hjälper till i läkningsprocessen. När Emdogain-gelen har applicerats krävs ingen ytterligare operation för att uppnå vävnads-och benutveckling. Emdogain fortsätter att bidra till att skapa nytt alveolärt ben och förbättra klinisk bindning i mer än 12 månader efter behandlingen. När läkning är klar, patienter njuta av naturliga resultat.

Hur Fungerar Det?

efter en enda applicering av Emdogain kvarstår en resorberbar proteinmatris på ytan av den behandlade roten. Inom några dagar börjar dessa proteiner aggregera på roten för att bilda en olöslig matris. Det defekta området av roten fylls med en förtjockad massa, som mesenkymala celler (vuxna stamceller) kommer att fästa vid. Dessa vuxna stamceller är som tomma dukar: därför kan de bli de celler som är nödvändiga för att ta itu med defekten. På bara några veckor skapar dessa celler nya periodontala ledband och ett nytt cementum. Inom några månader har de flesta nya benformationer och bilagor skapats.

Amelogenin: det dominerande proteinet i Emdogain

Amelogenin är det dominerande proteinet i Emdogain Gel. Eftersom detta protein är ansvarigt för tandutveckling, anser kroppen det som en del av sig själv. Därför, när det påträffas, är immunologiska reaktioner eller allergier inte oroande.

vilka frågor kan Emdogain Macau adress?

Emdogain kan användas för att behandla gingival recession, furcation (benförlust) defekter eller intrabony defekter (defekter i benet som omges av en, två eller tre benväggar, eller en kombination av väggar och tandens yta).

läkning av benfel genom regenerering involverar olika typer av vävnad. Av denna anledning är ben den sista vävnaden som når ett tillstånd som kan utvärderas radiografiskt. Det är emellertid fastställt att benvolym och densitet efter Emdogain-behandling fortsätter under en betydande tid, vissa föreslår fortsatt tillväxt på upp till 3 år.

om du märker att ditt tandkött verkar inflammerat, kontakta Vero-implantat och Periodontik idag. Som en erfaren periodontist och diplomat från American Board of Periodontology, med snabb behandling, kan Dr.Jeffrey Brown hjälpa dig att hålla tänderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.