Dresdner Bank

(Bank of Dresden), drugi co do wielkości bank komercyjny w Republice Federalnej Niemiec. Jest jednym z „wielkiej trójki” wśród zachodnioniemieckich banków, tzw. Grossbanken, wraz z Deutsche Bank i Commerz Bank.

Dresdner Bank został założony w Dreźnie w 1872 roku z kapitałem 9,6 mln marek i od tego czasu wchłonął dziesiątki innych banków. Podczas światowego kryzysu gospodarczego w latach 1929-33 bank był bliski bankructwa, ale wytrzymał kryzys z pomocą rządu, stał się silniejszy i wchłonął Wielki Danatbank (Darmstadt National Bank). Dresdner Bank udzielał dużych kredytów rządowi faszystowskiemu i aktywnie uczestniczył w grabieży przedsiębiorstw przemysłowych i banków w okupowanych krajach. Po ii wojnie światowej został przywrócony z bezpośrednią pomocą zachodnich mocarstw okupacyjnych, w latach 1947-48 w Niemczech Zachodnich Utworzono 11 banków następców, po jednym w każdym kraju, na bazie oddziałów Banku Dresdner, a dawni właściciele Banku Dresdner stali się kierownikami tych 11 banków. W 1949 roku na bazie Berlińskiego oddziału Dresdner Bank utworzono Bank handlowo-przemysłowy. W 1952 roku całe terytorium Republiki Federalnej Niemiec zostało podzielone na trzy regiony bankowe: północny, zachodni i południowy, a w miejsce dawnej 11 utworzono trzy banki. W 1956 roku Dresdner Bank został całkowicie przywrócony poprzez fuzję tych banków i przyjął swoją dawną nazwę. Dresdner Bank jest połączony za pośrednictwem połączonych Dyrekcji z przedstawicielami zachodnioniemieckiego kapitału finansowego, takimi jak Flick i Siemens. Jego główna siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem.

w 1970 r.Dresdner Bank miał ponad 750 oddziałów, a także przedstawicieli w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii, Hiszpanii, Turcji, Arabskiej Republice Egiptu i Libanie. Deutsche Suedamerikanische Bank (Bank niemiecko-południowoamerykański) reprezentuje bank w Argentynie, Brazylii, Peru, Meksyku, Wenezueli i innych krajach Ameryki Łacińskiej. Kapitał banku Dresdner Bank wzrósł z 220 milionów marek w 1961 roku do 400 milionów marek w 1970 roku. Od początku 1961 r. do końca 1970 r. suma bilansowa banku wzrosła z 8 mld marek do 28 mld marek, depozyty wzrosły z 7 mld marek do 25,9 mld marek, a rabaty i kredyty wzrosły z 4,6 mld marek do 23,8 mld marek.

M. IU. BORTNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.