hva er utbytte?

Cfder er komplekse instrumenter og har høy risiko for å tape penger raskt på grunn av gearing. 75% av private investorkontoer taper penger når de handler Cfd-Er med denne leverandøren. Du bør vurdere om du forstår Hvordan Cfd-Er fungerer, og om Du har råd til å ta en høy risiko for å tape pengene dine.

Opsjoner og turbo warrants er komplekse finansielle instrumenter og kapitalen din er i fare. Du kan lide tap raskt.

Tap kan kun overstige innskudd for profesjonelle kunder. Alle operasjoner medfører risiko.

CFD-kontoer leveres av IG Markets Ltd. CFD -, opsjons-og derivatkontoer leveres av Ig Europe GmbH. IG Er navnet PÅ Ig Markets Ltd Og Ig Europe GmbH. Selskapet IG Markets Ltd. (et selskap registrert i England og Wales under nummer 04008957, med registrert adresse På Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA) er autorisert og regulert I Storbritannia av Financial Conduct Authority (FCA) med registreringsnummer 195355, og tilbyr sine tjenester til å operere MED CFD I Spania gjennom datterselskapet, registrert I CNMV under nummer 37. Selskapet Ig Europe GmbH (et selskap registrert i Forbundsrepublikken Tyskland og registrert i IHK Frankfurt Am Main med NUMMERET HRB 115624, med registrert adresse På Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt Am Main, Tyskland) er autorisert og regulert I Forbundsrepublikken Tyskland Av Deutsche Bundesbank Og Bundesanstalt fü Finanzdienstleistungsaufsicht, med registreringsnummer 148759. IG Europe GmbH tilbyr sine tjenester I Spania gjennom sin filial registrert HOS CNMV under nummer 121. Ig Er handelsnavnet Til Ig Markets Ltd.

informasjonen på dette nettstedet er ikke ment for innbyggere I Belgia eller usa, eller i noe annet bestemt land utenfor Spania, og er heller ikke ment for distribusjon til, eller bruk av, noen person i noe land eller jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokale lover eller forskrifter.

CAC 40® er et registrert varemerke for Euronext N. V. eller dets datterselskaper. Euronext n. V. eller dets datterselskaper har alle immaterielle rettigheter med Hensyn Til Indeksen. Euronext N. V. eller dets datterselskaper sponser ikke, støtter eller har noen involvering i utstedelse eller tilbud av dette produktet. Euronext n. V. og dets datterselskaper påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter i dataene Som Indeksen er basert på, samt ved feil, feil eller utelatelse i beregningen og / eller spredningen Av Indeksen, eller ved skjemaet der Den brukes i forbindelse med utstedelse eller tilbud av det samme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.