rozvod Sen Význam

rozvod zkušený ve snu je interpretován snovými knihami s přesně opačným významem. Sny o ukončení vztahu s milovanou osobou naznačují jeho upřímnou lásku a oddanost.

rozvedení ve snu, podle židovského snu, znamená vzhled důvodu obviňovat se z činu hodného trestu v reálném životě. Podle východního tlumočníka sen o rozvodu ve snu předpovídá významné změny v životě postav.

podle obecného dreambooku je rozhodnutí o rozvodu ve snu jasným znamením, že v rodině spícího člověka je vše vynikající, láska je vzájemná a vztah je dokonalý.

podle loffovy knihy snů je rozvod s manželem nebo manželkou ve snu interpretován vznikem pochybností o loajalitě jeho druhé poloviny nebo skryté urážky, nespokojenosti s ní.

pro vdanou ženu snění rozvodu od jejího manžela předpovídá změnu ve vztahu se svým milovaným. Možná, že snílek by měl podniknout kroky k oživení a obnovení pocitů, vytvoření teplé a útulné atmosféry v domě.

pro dívku je rozvod s jejím budoucím manželem varováním před nevěrou jejího milovaného a také, že svatba je v ohrožení, v důsledku čehož snílek zůstane dlouho osamělý.

pro muže, konec vztahu s jeho ženou symbolizuje podvědomé odmítnutí jednání manžela.

islámská kniha snů vysvětluje sny o rozvodu s manželkou jako rychlé obohacení.

přežití rozvodu rodičů ve snu podle knihy snů symbolizuje vznik malých neshod mezi otci a dětmi. Tato věčná konfrontace mezi generacemi umožní domácnostem lépe se porozumět a přiblížit se. Nejpozitívnější je vize, ve které rozhodnutí rodičů oddělit se bylo vzájemné, což znamenalo radostnou událost a šťastnou náhodu, která by pomohla realizovat dlouho plánované myšlenky.

v některých interpretacích je rozvod rodičů identifikován s emocionálním stavem snílka a jeho reakcí na současné rodinné prostředí. Možná nevidíte jinou cestu z této nepříjemné situace.

Chcete-li vidět rozpuštění manželství známých nebo přátel ve snu, naznačuje vznik neshod mezi snílkem a těmito lidmi.

snít o rozvodu úplných cizinců znamená, že v reálném životě bude mít snílek skvělou příležitost ocenit zásluhy své druhé poloviny.

mít alarmující rozhovor o ukončení manželského svazu předpovídá hloupé a prázdné řeči ve skutečnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.